fbpx

Materialval

Vid starten 2010 var Add a Room närmast en pionjär på den annars väldigt konservativa husmarknaden. Trender som tiny-living hade inte alls fått den välförtjänta uppmärksamheten som den idag har, och konsumenternas krav på hållbara produkter var inte i närheten av vad det är idag.

Mycket har ändrats sedan dess. Den ökade klimatmedvetenheten hos konsumenterna, och därmed konkurrensen på hållbara boenden, har lett till en explosiv ökning av hållbara byggmaterial, som ständigt utmanar traditionella byggmetoder.

Spelplanen ändras numera dagligen vilket gör att vi aldrig kan luta oss tillbaka på gamla meriter, utan ständigt måste utvärdera och utmana våra befintliga materialval. Samtidigt är vi stolta över att flera av materialen som valdes 2010, än idag är marknadsledande på sina områden. Nedan har vi listat hur materialen i ett Add a Room hus väljs ut.

Livscykelanalys

I ett hus byggt för flera sekel, behöver produkternas totala miljöpåverkan analyseras, och inte endast produktionens påverkan. Detta analyseras med hjälp av leverantörernas EPD (Environmental Product Declaration).

Påverkan på den lokala miljön

Påverkan på den lokala miljön sträcker sig längre än våra egna materialval. Vi är stolta över att samarbeta med Fremtidens Fundament, och därmed alltid kunna erbjuda våra kunder skruvfundament. Skruvfundament ger en minimal påverkan på den lokala miljön, samtidigt som skruvarna kan skruvas upp, återanvändas och lämna marken närmast oberörd, om du väljer att flytta ditt Add a Room. Utöver den positiva inverkan på den lokala miljön, sparar skruvfundament 90 % av koldioxidutsläppen, jämfört med traditionellt betongfundament.

Ett sunt inneklimat

Ett Add a Room ska vara hälsosamt att leva i, fritt från skadligt damm och partiklar. Dansk Indeklima Mærkning är en bra riktlinje för detta.

Ett Add a Room hus byggs inomhus, för att säkerställa att ingen fukt tränger in i huset under byggprocessen.

Läs mer om Dansk Indeklima Mærkning

Sociala faktorer

Utöver kravställningen på miljöaspekter, ställer vi krav och följer upp att våra leverantörer tar ett socialt ansvar. Ett Add a Room byggs endast med komponenter från företag med ansvarsfulla CSR (Corporate Social Responsibility). Detta rör mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och klimat.

Förhoppningar om en win-win situation

Vårt arbete med materialval för att göra vår produkt ännu mer hållbar pågår ständigt, och vi tror att transparens är en nyckelfaktor. Därför försöker vi ge en så komplett insyn i våra materials miljöpåverkan som möjligt. Under varje materials underflik försöker vi ge en så komplett insyn i våra materials miljöpåverkan som möjligt, med eventuella certifieringar och EPD:s (Environmental Product Declarations). Vi tror att detta är en win-win, du får en överblick i ditt husval, samtidigt som vi ständigt får nya ögon på vår produkt. Om du saknar något, anser att något är otydligt, eller har förslag på alternativa material, är vi mycket tacksamma för att höra från dig!