Add a room logo

1,2,3. Planläggning

Fundera på vilken ONE+ lösning som bäst skulle passa dina behov. Med de tre sammanbindningspunkterna skapas väldigt många olika möjligheter för att sätta samman husen direkt med varandra eller med de mindre inomhus- och utomhusmodulerna. Tveka inte att höra av dig till oss för att diskutera det bästa alternativet för dig.

Vi erbjuder en besiktning av din tomt, till exempel för att undersöka närmare vilken som är husets optimala placering, hur husen bör sammankopplas, terrängen etc. Vi erbjuder två typer av besök:

Besök erbjudas av arkitekt Lars Frank Nielsen, dansk topp arkitekt, och avtalas direkt med Lars Frank, är ungefärlig kostnad 8 000 SEK + ev. transport. Besök av Add a Room, ungefärlig kostnad 2 000 SEK + transport.

Behöver ni hjälp med de omkringliggande uppgifter kan vi ge er ett antal namn på företag som ev. kan hjälpa er.

1,2,3. Planläggning

4. För leverans

Huset ställs vanligtvis på plintar. Vi erbjuda utan kostnad, ifall ni köper ett hus av oss, att förse er med bygglovsritningar. Ni mottager också av oss i god tid en plintritning av huset, samt där VA och el skal anslutas till huset.

Bygglov. Beroende på vilken huslösning du väljer och var du bor, kan du behöva ett bygglov.

15 kvm samt 25 kvm är befriat från bygglov om det uppförs på fastighet med ett hus. Placeringen får vara min. 4,5 meter från tomtgränsen och avstånd till annan byggnad är reglerat med hänsyn till brandföreskrifter. Kopplar du ihop flera moduler på över 25 kvm krävs bygglov. Vi kan givetvis hjälpe till med ritningar till dina bygglovshandlingar.

4. För leverans

5,6. Under leverans

Husen levereras med lastbil och lyfts på plats med en kran som når vanligtvis ca. 7 -15 meter beroende av husmodulens storlek. Vid otilgänglig tomt kan eventuellt en mobilkran användas. Efter att el och eventuell VVS är inkopplad är husen helt inflyttningsklart.

När huset levereras ska en hantvarkare eller händig person finnas på plats och möta upp samt ha möjlighet att hjälpa transportören för att säkra leveransen. Huset sätts på sitt fundament med hjälp av kranen och säkras vid grunden i enlighet med de monteringsinstruktioner som har sänts ut i förväg.

Transportkostnad varierar kontakt oss for mera information.

5,6. Under leverans

7,8. Efter leverans

Sammankoppling av moduler. Om ni köper mer än en modul och vill koppla samman dessa, görs detta av auktoriserad personal från Add a Room.

Inkoppling av el samt vatten och avlopp. El och VVS måsta kopplas in i huset av behörig elektriker respektive rörmokare. Estimerat tid per modul ca. en halv dag.

7,8. Efter leverans