fbpx

Moduler

De fem husmodulerna i storlekarna 10-30 kvadratmeter är stommen i ditt Add a Room hem. Modulerna är stora nog för att användas som ett fristående hus, men kan även skapa synergi genom att kopplas samman.

Sammankopplingskonceptet möjliggör att koppla ihop modulerna på precis alla horisontella leder, såväl förskjutna som långsida mot långsida. Modulerna är även sammankopplingsbara med hjälp av våra utemoduler, för att sudda ut gränserna mellan ute och inne. Lek med vår Online Builder för att se möjligheterna.

Modulerna är identiskt designade, med identiska materialval, höjd och bredd. Det är endast längden som skiljer de olika storlekarna. Som standard levereras modulerna som ett öppet rum, som kompletteras med våra interna tillval som du finner i den högra menyn. Materialen finner du under fliken ”material”.